Gasarter​

Introduktion til overvågning af gas

Generelt opererer vi med 2 x forskellige typer gasarter som hver især kræver overvågning i givne situationer. Henholdsvis a) giftige gasarter b) explosionsfarlige gasarter. I Industrien forekommer masser af gasarter. Enten som et uønsket bi - produkt i produktion, eller fordi de netop indgår i produktionen. Disse gasarter eller gaståger / gasdampe kan være sundhedsskadelige for ikke ligefrem at bruge udtrykket at de kan være livstruende. Hvormeget et menneske kan tåle før skade opstår, er en faktor som afhænger af koncentrationen af den pågældende gas og længden af tid hvor mennesket er exponeret til den giftige gasart.

​​Gas måles i PPM ( parts per million, som udtryk for tærskelværdi for hvad et menneske kan tåle at blive exponeret for kontinuert i otte timer). 

Eksplosionsfarlig gas er entydig, idet en given overskridelse af tærskelværdi pr.definition vil medføre en latent eksplosion, såfremt vilkårene er for en eksplosion er tilstede. Generelt skal det forståes sådan at en gas er brand-nærende, og såfremt en kritisk tærskel værdi overskrides, og der samtidigt eksisterer et blandingsforhold i atmosfærisk ilt, så vil denne blanding ved eksponering for åben ild, skabe en eksplosionsfarlig situation.

Giftige gasarter er mindre entydige, idet den menneskelige krop reagerer forskelligt i givne situationer. Såvel som udtryk for lokaliteter som udtryk for det enkelte menneske. Det er imidlertid givet, at de menneskelige lunger er fremragende til at transportere giftig gas ind i kroppen og direkte ind i blodbanerne, hvorfor en eksponering til gaståger eller gasdampe, vil påvirke mennesket.

Vedlagt en lille oversigt ( engelsk )

Gas​​

Formel

Tærskel-værdi

Livstruende

Dødelig dosis

Hydrogen Cyanide​

HCN​

10 ppm​

150 ppm/1 time

300 ppm

Hydrogen Sulphide 

H2S​

20 ppm

250 ppm/1 time

600 ppm

Sulphur Dioxide 

SO2​

5 ppm

1000 ppm

Chlorine​

CL2​

1 ppm

4 ppm/1 time

1000 ppm

Carbon Monoxide​

CO​

50 ppm

400 ppm/1 time

1000 ppm

Carbon Dioxide 

CO2​

5000 ppm

5 %​

10 %

​Tærskel-værdi, er den mængde et menneske generelt påregnes at kunne tåle, at blive eksponeret for i en længere periode, uden at tage kort eller langvarig skade.

Livstruende, er den mængde gas, hvor et menneske kan være livstruet

Dødelig dosis, er med sikkerhed livstruende indenfor et givet tidsrum, og medfører at personen dør.

Studier har vist, at mennesker som har indtaget alkohol indenfor 24 timer, oplever at kroppen reagerer stærkere på relativt mindre koncentrationer gas.

Kontakt os

Udfyld formularen med dine oplysninger for yderligere informationer.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Hvem er vi?

Vi udvikler og producerer gasalarmer og gasdetektorer, og fokuserer løbende på at forbedre vores produkt.

CVR: 28519915