Navigation:  Narkose gasalarmer

Narkose gas - alarmer

Con.Da Elektronik producerer narkose - gasalarm, kalibreret på ISOFLURAN 1000ppm som referencegas.

 

 

 

 

Con.Da gasalarm  pris 799,-  inkl. moms

 

Information vedr. narkosegasalarmer. Nok værd at studere før der handles.

 

 

Gas sensorer

 

Enhver gasalarm er bygget op omkring en gas-sensor. Der findes forskellige teknologier hvorledes denne sensor er bygget op. Alle gasdetektorer som anvendes i privat husholdning anvender "semiconductor sensorer", som er coatede med ledende partikler. Når en given gas passerer overfladen på sensoren, ændres sensorens elektriske karakterisitik, og derved regsitreres en alarm tilstand.

 

Enhver gassensor, har en given karakteristik, og især "semiconductor sensorer" har et meget bredt føleområde. Men gassensorer har en betydelig elektrisk tolerence og må altid kalibreres. Gasdetektorer bliver altid kalibreret på basis af en referencegas, som matcher den gas vi ønsker gasdetektoren skal reagere på. Fabrikanten må nødvendigvis råde over referencegas. Uden referencegas er det umuligt at kalibrere en gasalarm - for hvad præcis skal alarmen registrere, og på hvilket niveau ? Hvad er den kritiske alarmtærskel?

 

Narkose gas.

 

Der eksisterer mere end hundrede forskellige gasarter som alle kan anvendes som narkosegasser. Men en gas-alarm kan umuligt registrere alle de narkosegasser som findes på markedet. Narkosegasser har hver især forskellig karakteristik. De narkosegasalarmer som oftest forhandles i camping udstyrsforretninger, opgives at registrere æter eller ethanol. Men det er egentligt let nok. En semiconductor gassensor som reagerer på propan og methan reagerer også på æter og ethanol, men skal ikke desto mindre kalibreres. Men er det så en narkosegasalarm?

 

sikkerhed

 

Problemet med sikkerhed for turister er opstået indenfor de seneste år. Mange turister beretter om kriminelle bander i øst og sydeuropa  overfalder sovende campister, bedøver dem med gas og røver deres værdier. En katastrofe for dem det går ud over. Men der er tekniske problem som ikke let kan forklares.

 

1) Æter og Ethanol er extremt brandnærende gasser.  En kriminel person som står udenfor en campingvogn og sprøjter æter eller ethanol ind igennem nøglehullet, skaber i virkeligheden en højeksplosiv bombe. Såfremt en cigaret er tændt inde i campingvognen - en kogeplade er varm eller måske blot fjernsynet kører, eksploderer ikke blot campingvognen men også forbryderen som står udenfor. Og det går stærkt - meget stærkt. Han når ikke en meter væk. Men det er blot aldrig forekommet at en campingvogn er eksploderet, aldrig een eneste gang. Der må altså være tale om en ukendt ikke brandnærende gas, som lægger folk i dvale men ikke er brandnærende. Hvad kan det mon være? Det må være en moderne gas vi ikke kender. Men det er næppe Æter.

 

2) på operationsstuerne er der altid en narkoselæge og narkosesygeplejerske til stede. Og det er fornuftigt nok. Narkosegas skal doseres uhyre præcist. Lidt for meget gas så vågner patienten aldrig op, det sker desværre indimellem på hospitaler, også selvom der medgår erfarent personale. Lidt for lidt gas så sover patienten overhovedet ikke. Det forekommer desværre også på hospitalerne, at folk er vågne under operationen. Det er en videnskab at dosere narkosegas og et stort ansvar. Helt generelt er mennesker forskellige. Små mennesker skal have mindre kvantiteter, store mennesker mere, tykke mennesker er anderledes end tynde mennesker, og alder har også en inflydelse. Det er altså svært at dosere narkosegas. Men hvordan kan en kriminel person som står udenfor campingvognen dosere helt præcist. Han kender ikke antallet beboere indeni campingvognen, han ved ikke hvor mange der er - om det er mænd eller kvinder, tykke eller tynde, børn eller voksne, og så er der hunden. Den skal også sove. Alligevel magter forbryderen at dosere så præcist at alle sover - alle sover - og alle vågner næste morgen. Sågar hunden sover, ingen døde alle sov og ingen så eller hørte indbruddet. Det er dygtigt håndværk, med mindre der anvendes en moderne ny gas, vi ikke kender. 

 

3) det er aldrig lykkedes politiet at finde spor efter gassen. Ingen gasflasker er smidt eller henlagt på nogen rasteplads. Alle forbrydere rydder pænt op efter sig. Ingen smider den tomme emballage noget sted. Der er aldrig fundet en tom gasflaske, som kan hjælpe politiet på sporet af hvilken gas der anvendes. Bortset fra det, er selve gasflasken rimeligt stor og tung, og der skal ret store mængder gas ind i et lokale på størrelse med en campingvogn for at nå den kritiske masse hvor narkosen indtræder. Alternativt må det evt. være en ganske lille aerosol spray, som en forbryder kan have i lommen og tage med sig. Hvilken gasart kan det mon være som er så uhyre effektiv at det kan lagres i en spraydåse? Vi ved det ikke og det gør politiet heller ikke.

 

Vi kender ikke svarene - men uden svar er det vanskeligt at producere en troværdig gas alarm. Hvilken gas skal den yde beskytte overfor og alarmere på. Og hvad er den kritiske tærskel som vi skal kende ved kalibrering. Hvilken sikkerhed køber kunden når han køber en narkosegasalarm. Det er overordentligt usandsynligt at der kan være tale om æter eller tilsvarende.

 

I efteråret sendte TV2 en seriøs og troværdig udsendelse i fjernsynet. Journalisten påpegede at det efter hans research var troværdigt at der blev anvendt ISOFLURAN som narkosegas. Con.Da elektronik har efterfølgende undersøgt karakteristika for netop ISOFLURAN og vi medgiver at det er et ganske sandsynligt oplæg. ISOFLURAN er ikke eksplosionsfarlig. ISOFLURAN kan ikke lugtes og efterlader ingen duftstoffer i kabinen. ISOFLURAN har en lav tærskel for bedøvelse angivet til ca 2%. ISOFLURAN fordamper hurtigt hvorfor bedøvelsen kun er kortvarig. ISOFLURAN har ca. samme vægtfylde som den omkringliggende luft i kabinen hvorfor den blander sig ligeligt. Det eneste problem med denne gasart som ikke er så ligetil at svare på, er hvilken mængde skal der til for at opnå 2%. Umiddelbart ganske meget hvis det transporteres på gasflasker, men måske anvendes flydende ISOFLURAN i flasker i meget høj koncentration, det vides ikke. Et andet problem som også er lidt tricky, er kostprisen på ISOFLURAN. ½ liter hos ABBOTT / BAXTER koster ca. 1500,-  dkk og der skal ihvertfald anvendes adskillige liter. Det er formentligt ikke ABBOTT eller BAXTER som leverer ISOFLURAN til denne branche, det er nok snarere laboratorier i østlandende, hvor fremstillingsprisen er betydeligt lavere. Men det er nok fortsat en rimelig investering der skal ydes for at bedøve beboerne i en campingvogn.

 

Medens vi leder efter de rigtige svar, lad os komme med et godt råd til campingturister. Indtag aldrig føde på rastepladser hvor I påtænker at stoppe for natten. Når der købes færdigretter i cafeterier på rastepladser, skal der kun en yderst lille dosering sovepulver i kartoffelmosen, så sover hele familien resten af døgnet og hunden med. Det er let at dosere sovemiddel og der er ingen risiko. Ingen dør af lidt sovepulver, man sover bare lidt længere tid. En ekspeditrice kan let samarbejde med uærlige personer på rastepladsen, og det vil med sikkerhed lægge hele familien ned for resten af natten, inkl. hunde og katte. Sovepulver har desuden ingen smag og kan ikke opdages når maden spises.

 

Det kan ikke være forklaringen på de mange overfald. Det er blot et godt råd fra Con.Da.

 

Con.Da vil gerne sælge narkosegasalarmer. Rent faktisk er det vores kernekompetence at producere alarmer. Vores alarmer er dansk ingeniørarbejde og dansk produktion. Det er rigtigt gode produkter. Men ingen fabrikant kan yde 100% garanti for sikkerhed, sålænge faren ikke er præciseret. Det må alle kunder gøre sig klar før, uanset om de handler hos os, eller enhver anden camping udstyrsforretning.