Kommercielle handelsprodukter

- kommercielle handelsprodukter indenfor gasrelaterede sikkerheds-emner.

Kun:Do CO2 monitorer, er et Tysk fabrikat af CO2 sensorer og detektorer. Dette produkt er specielt udviklet til installationer hvor der serveres fadøl og forefindes CO2 gasflasker. I Tyskland er det gældende lovgivning at der i installationer med fadøl skal monteres CO2 gas detektorer. Dette er ikke lovgivning i danmark, men krydstogtsskibe som sejler i europæiske farvande, vil ofte vælge at montere CO2 gasdetektorer for at imødekomme lovgivningen i især Tyskland.

 

KUN:DO tilbyder såvel løsninger til måling på enkeltpunkter, ligesom de tilbyder systemløsninger, hvor flere eller mange gasdetektorer kan kobles i netværk,og melde tilbage til centralt operatørrum eller kontrolrum.

 

Con.Da Elektronik sælger desuden lækagemonitorer til sporing af lækager på rørinstallationer. Vi har en del forskellige instrumenter til denne type opgaver og kan imødekomme mange af de mere gængse gastyper. Såfremt en gas type ikke umiddelbart er repræsenteret kan Con.Da ofte være behjælpelig med at udvikle en ny gas detektor.

 

Til personlig sikkerhed sælger vi små moderne microprocessorbaserede gasdetektorer beregnet til at blive båret på arbejdspladser hvor udsivning af giftige eller eksplosionsfarlige gasarter kan være et sikkerhedsproblem for personalet. Vi har et yderst tæt samarbejde med de fabrikker vi repræsenterer og kan imødekomme mere specialiserede ønsker - også ved begrænset antal.

 

Helt generelt kan vi opfordre interesserede kunder til at rette skriftlig henvendelse angående ønsker og behov. Ikke alle opgaver kan løses og ikke alle opgaver kan løses af Con.da Elektronik. Men alle henvendelser vil blive behandlet meget seriøst.

 

Con.Da tilbyder desuden at udføre kontraktforskning, og udvikling af nye gasdetektorer til specielle opgaver  på kontraktbasis. Vi stiller derved den know - how indenfor gasdetektorer - som 25 års produktion indenfor dette meget specialiserede nicheomraade har skabt hos os - til rådighed for vores kunder. 

 

 

EeX certificerede produkter til H2S, CO & CO2.

dette produkt tilbydes desuden produceret med specialiseret elektronik til andre gasarter.

 

 

Lækagesporing, efter opgave. Vi kan tilbyde respektive instrumenter i forskellige prisklasser.

 

 

Personlig sikkerhed

 

 

Personlig sikkerhed

 

 

Con.Da vil løbende udvide programmet med kommercielle produkter som kan have interesse indenfor safety og sikkerhed.