Navigation:  Gas engineering

Gas Engineering

Con.Da tilbyder systemløsninger, hvor det er muligt at udvide måleomraadet fra punktudsivning og lækager fra rør etc, til egentligt systemopsætninger til overvågning af større lokaliteter og områder. Melding til centralt alarmcenter eller operatørrum.

 

Desuden tilbyder Con.Da produkter som er EX certificerede, ligesom vi i givne tilfælde tilbyder at certificere nye produkter til helt givne opgaver.

 

Con.Da råder over et rimeligt stort program af gas detektor komponenter som tilsammen vil udgøre en helhed og et system.